Sélectionner une page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Erkenning door de Algemene Commissie voor Toerisme

De eigenaar verklaart dat het gehuurde voldoet aan de bepalingen van de Waalse Code voor Toerisme van 1 april 2010.

Artikel 2 – Sluiting van de overeenkomst :

In geval van een rechtstreekse boeking (niet online) wordt de huur als definitief beschouwd zodra de volledige betaling is ontvangen en de algemene voorwaarden en het huisreglement zijn ondertekend en teruggestuurd naar de eigenaar.

De huur die door de huurder die de reservering ondertekent, wordt afgesloten, mag in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behoudens schriftelijke toestemming van de eigenaar. Elke inbreuk op deze laatste alinea kan leiden tot de onmiddellijke annulering van de huur ten nadele van de huurder, waarbij de opbrengst van de huur definitief bij de eigenaar blijft.

Artikel 3 – Betaling :

De betaling van de huur gebeurt meestal online via de website van Villa Wood of via de verschillende OTA’s (Online Travel Agencies) zoals Booking, Airbnb, enz.

In geval van directe boeking kan de huurder een overschrijving doen van het totale bedrag van het verblijf.

Artikel 4 – Annulering door de huurder en vervroegd vertrek:

De annuleringsvoorwaarden worden bepaald door het prijsplan dat bij de online boeking is gekozen. De annuleringsvoorwaarden voor online boekingen zijn dezelfde als voor online boekingen, d.w.z:

Voor verblijven van 2 nachten: indien de huurder tot 15 dagen voor aankomst annuleert, wordt het totale huurbedrag aan de huurder terugbetaald. Indien de huurder minder dan 15 dagen voor aankomst annuleert, wordt het totale huurbedrag ingehouden door de eigenaar.

Voor verblijven van minstens 3 nachten: indien de huurder tot 30 dagen voor aankomst annuleert, wordt het totale huurbedrag aan de huurder terugbetaald. Indien de huurder minder dan 30 dagen voor aankomst annuleert, wordt het totale huurbedrag ingehouden door de eigenaar.

Niet-terugbetaalbaar tarief: als de huurder op enig moment annuleert, blijft het totale huurbedrag bij de eigenaar.

Indien het verblijf door de huurder wordt ingekort, blijft het totale huurbedrag bij de eigenaar. Er vindt geen terugbetaling plaats.

Artikel 5 – Annulering door de eigenaar :

In geval van annulering van de huur door de eigenaar, wordt het totale bedrag van de huur terugbetaald aan de huurder, zonder enige compensatiekosten.

Artikel 6 – Aankomst / Vertrek:

De gîte is beschikbaar op de dag van aankomst vanaf 16 uur, behalve in het geval van een betaalde « early check-in » optie.

In geval van verlate of vertraagde aankomst moet de huurder de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) verwittigen. Indien de huurder niet arriveert op de geplande dag, na een periode van 24 uur zonder de eigenaar te verwittigen, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd en blijven de betaalde bedragen bij de eigenaar die over de woning kan beschikken.

De huurders moeten de gîte op de dag van hun terugkeer vóór 11 uur verlaten, behalve bij de optie « laat uitchecken ».

Artikel 7 – Toestand van de lokalen, inventaris en onderhoud :

De inventaris van de inrichting, het meubilair, de uitrusting en de wijnkelder worden aan het begin en het einde van het verblijf gezamenlijk opgesteld door de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) en de huurder. Deze documenten worden door beide partijen ondertekend en zijn de enige referentie in geval van een geschil over de inventaris en/of verschillen tussen de inventaris van meubilair, uitrusting en wijnkelder bij aankomst en vertrek. Eventuele afwijkingen van de inventaris of anomalieën moeten voor 10.00 uur op de dag volgend op de dag van aankomst aan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) worden gemeld.

De staat van netheid wordt door de huurder aanvaard op het moment van binnenkomst in de lokalen. De schoonmaak van de woning is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode, behalve in het geval van de betaalde optie « schoonmaak tijdens het verblijf ». De eindschoonmaak is inbegrepen in de huurprijs.

Ook als de schoonmaak aan het einde van het verblijf is inbegrepen, verplicht de huurder zich ertoe de hele keuken op te ruimen, de afwas te hebben gedaan, alle vuilnisbakken te legen en het afval in de daarvoor bestemde containers te doen.

Artikel 8 – Uitrusting, bad- en beddengoed :

De accommodatie wordt verhuurd met toestellen en diverse comfortuitrustingen. Bad- en bedlinnen zijn in de huurprijs inbegrepen. Ontbrekende artikelen bij de vertrekinventaris worden in rekening gebracht.

Artikel 9 – Borg of zekerheid :

Een waarborgsom van 2000 euro wordt gevraagd door de eigenaar. Deze wordt contant betaald op de dag van aankomst in de woning. Deze waarborg wordt teruggegeven binnen een termijn van maximaal 2 maanden nadat de inventaris van de inrichting aan het einde van de huurperiode door beide partijen is opgemaakt, na aftrek van de kosten voor het herstel van de woning indien er schade is geconstateerd en/of na aftrek van de extra kosten die voortvloeien uit het niet naleven van bepaalde instructies (zie artikel 19).  Indien het bedrag van de waarborg onvoldoende is, verbindt de huurder zich ertoe het bedrag aan te vullen na de uitgangsinventaris.

De waarborgsom wordt door de verhuurder teruggegeven binnen een termijn van ten hoogste 60 dagen, ook in geval van vroegtijdig vertrek waardoor de inventaris van de inrichting op de dag van het vertrek van de huurder niet kan worden opgesteld. In het algemeen wordt de waarborgsom teruggegeven op de dag dat de huurder vertrekt.

Artikel 10 – Duur van het verblijf :

De huurder reserveert voor een bepaalde periode en kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van het verblijf in de lokalen te blijven.

Artikel 11 – Gebruik van de lokalen en eerbiediging van de buurt:

De huurder zal het gehuurde goed gebruiken overeenkomstig zijn bestemming (vakantiewoning) en te goeder trouw, zonder overlast voor de buurt te veroorzaken (lawaai, geuren, rook, licht, enz.).
De huurder verbindt zich ertoe in de woning niet te roken of te dampen.
De huurder verbindt zich ertoe de inrichting van het binnen- en buitenmeubilair niet te wijzigen.
De huurder verbindt zich ertoe de plaats van de flessen in de wijnkelder niet te wijzigen.

Artikel 12 – Gebruik van het zwembad, de sauna en de jacuzzi :

Dr. Bruno Slaviero SRL wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die zich voordoen in het zwembad, de sauna, de jacuzzi en de omgeving daarvan.

Artikel 13 – Capaciteit :

De huurder gaat ermee akkoord de maximale capaciteit van de accommodatie van 10 personen te respecteren. Indien het aantal huurders de capaciteit van de accommodatie overschrijdt, kan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) de extra personen weigeren of hen dwingen het pand te verlaten. Elke wijziging of schending van het contract wordt beschouwd als een initiatief van de huurder, waarbij het totale bedrag van de huur definitief bij de eigenaar blijft.

Artikel 14 – Dieren :

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Artikel 15 – Diefstal :

De huurder is verplicht het pand af te sluiten bij het verlaten van de villa. Bij niet-naleving van deze clausule is de huurder verantwoordelijk voor alle diefstal, schade en andere materiële schade die in rekening zal worden gebracht. In geval van diefstal of vernieling van goederen van de huurder, verbindt deze zich ertoe een verklaring af te leggen aan zijn verzekering. Het bedrijf Docteur Bruno Slaviero SRL wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal.

Artikel 16 – Schade :

De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder (of zijn vertegenwoordiger) onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle schade en beschadigingen die zich in de woning en daarbuiten voordoen, zelfs indien er geen zichtbare schade is.

De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder (of zijn vertegenwoordiger) onmiddellijk in kennis te stellen van dringende reparaties, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit zijn stilzwijgen.

De huurder verbindt zich ertoe de eigenaar toestemming te geven om tijdens de huurperiode dringende en noodzakelijke reparaties uit te voeren, zonder aanspraak te maken op schadevergoeding.

In geval van verlies of schade aan één of meer elementen van de villa, veroorzaakt door de huurder, zullen de kosten van reparatie of vervanging worden gefactureerd of afgetrokken van de waarborgsom, op vertoon van bewijs door de eigenaar, binnen een termijn van maximaal twee maanden.

De niet-naleving van de voorschriften en regels, de veiligheids- en hygiënevoorschriften en elke schade of nalatigheid die directe of indirecte schade aan het materiaal, de personen of de toekomstige verhuur kan veroorzaken, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder en worden in rekening gebracht.

Artikel 17 – Brandverzekering :

De huurder is verplicht het gehuurde pand te verzekeren. Hij moet dus nagaan of in zijn hoofdverzekering de vakantie-uitbreiding (vakantieverhuur) is opgenomen. Zo niet, dan moet hij de nodige uitbreiding afsluiten. De huurder moet het verzekeringsbewijs voorleggen voordat hij het pand betrekt. In ieder geval zijn de persoonlijke eigendommen van de huurder niet verzekerd.

Artikel 18 – Water, elektriciteit en verwarming:

De levering van water, elektriciteit, verwarming en houtblokken voor de open haard is inbegrepen in de huurprijs.

Artikel 19 – Niet-naleving van de voorschriften en sancties :

Servicekosten als gevolg van het niet naleven van de voorwaarden zullen leiden tot extra kosten of aftrek van de aanbetaling:

  • Als roken of vaping niet is toegestaan in de villa: € 350
  • Activering van het brandalarm: 250 €/activering
  • Bij zwerfvuil of sigarettenpeuken in de plantages: 150 euro
  • Glasafval, voedsel, sigaretten of ander afval in het zwembad, de sauna of de jacuzzi: € 350
  • Als de plaats van de flessen in de wijnkelder wordt gewijzigd: € 100
  • In geval van wijziging van de plaats van het binnen- en/of buitenmeubilair: 150 €.

Artikel 20 – Vergeten voorwerpen :

Wij kunnen de vergeten voorwerpen (kleding, telefoon, …) per post of per pakket terugsturen naar de huurder, maar verplicht met een opvolging van het pakket en een verzekering voor de voorwerpen van waarde.

De verzending vindt plaats na betaling van de verzendkosten.

Artikel 21 – Geschil :

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken of de vrederechter bevoegd die bevoegd zijn voor de plaats van vestiging van Dr. Bruno Slaviero SRL.

Adres: Rue de la Forge 66, 6970 Tenneville

E-mail: welcome@villawood.be

Tel: +32(0)470 17 66 14

Algemene voorwaarden

Juridische kennisgevingen

Villa Wood© 2022