Sélectionner une page

Juridische kennisgevingen

Wettelijke kennisgeving

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Het gebruik van de website www.villawood.be, de « website », is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van elke verbinding. De website behoort toe aan de BVBA Docteur Bruno Slaviero, met maatschappelijke zetel te rue de l’Ourthe 25/2 in 4020 Luik en met ondernemingsnummer BE 0837.407.136.

COOKIES

De website kan gebruik maken van cookies, waarmee informatie kan worden opgeslagen om het gebruik van de website te vereenvoudigen. U kunt het gebruik van cookies beheren en/of uitschakelen in uw browser. In dat laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan ook noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot delen van de website die een gebruikersidentificatie vereisen.

BELGISCHE WET

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vennootschap bevoegd.

GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die u ons toestuurt, worden geregistreerd en verwerkt door de BVBA Docteur Bruno Slaviero – welcome@villawood.nl. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, beschikt u over het recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de u betreffende gegevens.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Reservering van overnachtingen. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om uw aanvraag te verwerken, tenzij u zich op de informatiedienst wilt abonneren. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie zijn het exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden gepubliceerd zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere toepasselijke regelgeving, en mogen in geen enkele vorm en op geen enkele wijze worden gereproduceerd. Elke inbreuk zal leiden tot gerechtelijke stappen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Alle via deze site toegankelijke informatie wordt verstrekt zoals ze is. SPRL Docteur Bruno Slaviero geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en neemt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende het gebruik van deze informatie. De SPRL Docteur Bruno Slaviero is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de fouten of de weglatingen op deze website. De SPRL Docteur Bruno Slaviero behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige informatie te wijzigen, met name door deze site bij te werken. De BVBA Docteur Bruno Slaviero kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de informatie op deze site. De gebruiker verbindt zich ertoe op deze site geen informatie door te geven die tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden en verbindt zich ertoe via deze site geen illegale, met de openbare orde strijdige of lasterlijke informatie te verspreiden. De websites buiten het bedrijf SPRL Docteur Bruno Slaviero die een hypertext link hebben met de huidige website staan niet onder controle van het bedrijf SPRL Docteur Bruno Slaviero die bijgevolg elke verantwoordelijkheid voor hun inhoud afwijst. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

MESSAGES

Indien u opmerkingen hebt over de werking van de site, kunt u zich richten tot de beheerder van de site (welcome@villawood.nl). Belangrijk: berichten die ons via internet worden toegezonden, kunnen op het netwerk worden onderschept. Totdat ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid ervan niet worden gegarandeerd.

Adres: Rue de la Forge 66, 6970 Tenneville

E-mail: welcome@villawood.be

Tel: +32(0)470 17 66 14

Algemene voorwaarden

Juridische kennisgevingen

Villa Wood© 2022